Gestió administrativa
  

Contractes, convenis, ajuts i subvencions atorgats per les administracions públiques.

 

 

Tipus

Organisme

Objecte

Beneficiaris

Import

Període

Duració

Conveni

Ajuntament de Manresa

Projecte Mosaic

Persones amb trastorn mental

37.000,00€

2017

Anual

Conveni

Ajuntament de Manresa

Oficina Tècnica Laboral del Bages

Persones amb trastorn mental

44.112,80€

2017

Anual

Conveni

Departament de Justícia

Unitat Dependent

Persones penades en tercer grau

126.976,00€

2017

Anual

Subvenció

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Inclusió social: pisos tutelats

Persones amb trastorn mental

32.527,00€

2017

Anual

Subvenció

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Urgència: dutxes socials

Persones i/o famílies que es trobin en situació de sense llar o sense recursos

49.816,00€

2017

Anual

Subvenció

Dpt. de Treball, Afers Socials i Famílies

Servei de tutela

Persones amb trastorn mental

907.359,36€

2017

Anual

Regularització

2017

Dpt. de Treball, Afers Socials i Famílies

Servei de tutela

Persones amb trastorn mental

266.462,64€

2017

Anual

Regularització

2016

Dpt. de Treball, Afers Socials i Famílies

Servei de tutela

Persones amb trastorn mental

245.008,24€

2017

Anual

Subvenció

Dpt. de Treball, Afers Socials i Famílies

Club Social

Persones amb trastorn mental

60.095,88€

2017

Anual

Conveni

Ajuntament de Manresa

Bugaderia Social

Persones sense recursos de Manresa

5.000,00€

2017

Anual

Subvenció

Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Programa de Protecció Internacional

Persones beneficiàries de protecció internacional

105.982,95

2017

Anual

Subvenció

Ajuntament de Manresa

Bugaderia Social

Persones i/o famílies que es trobin en situació de sense llar o sense recursos

1.023,82€

2016

Anual

Conveni

Ajuntament de Manresa

Projecte Mosaic

Persones amb trastorn mental

37.000,00€

2016

Anual

Conveni

Ajuntament de Manresa

Oficina Tècnica Laboral del Bages

Persones amb trastorn mental

44.112,80€

2016

Anual

Conveni

Departament de Justícia

Unitat Dependent

Persones penades en tercer grau

162.488,00€

2016

Anual

Subvenció

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Inclusió social: pisos tutelats

Persones amb trastorn mental

32.527,00€

2016

Anual

Subvenció

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Urgència: dutxes socials

Persones i/o famílies que es trobin en situació de sense llar o sense recursos

49.816,00€

2016

Anual

Subvenció

Dpt. de Treball, Afers Socials i Famílies

Servei de tutela

Persones amb trastorn mental

907.359,36€

2016

Anual

Subvenció

Dpt. de Treball, Afers Socials i Famílies

Club Social

Persones amb trastorn mental

60.095,89€

2016

Anual

Regularització

2014-2015

Dpt. de Treball, Afers Socials i Famílies

Servei de tutela

Persones amb trastorn mental

142.172,23€

2016

Anual

Subvenció

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Inclusió social: pisos tutelats

Persones amb trastorn mental

31.056,00€

2015

Anual

Subvenció

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Urgència: dutxes socials

Persones i/o famílies que es trobin en situació de sense llar o sense recursos

28.657,00€

2015

Anual

Subvenció

Dpt. de Treball, Afers Socials i Famílies

Servei de tutela

Persones amb trastorn mental

907.359,36€

2015

Anual

Subvenció

Dpt. de Treball, Afers Socials i Famílies

Club Social

Persones amb trastorn mental

60.095,89€

2015

Anual

Subvenció

Ajuntament de Manresa

Bugaderia Social

Persones i/o famílies que es trobin en situació de sense llar o sense recursos

2.500,00€

2015

Anual

Conveni

Ajuntament de Manresa

Projecte Mosaic

Persones amb trastorn mental

37.000,00€

2015

Anual

Conveni

Ajuntament de Manresa

Oficina Tècnica Laboral del Bages

Persones amb trastorn mental

42.392,93€

2015

Anual

Conveni

Departament de Justícia

Unitat Dependent

Persones penades en tercer grau

51.124,00€

2015

Anual

Subvenció

Ajuntament de Manresa

Bugaderia Social

Persones i/o famílies que es trobin en situació de sense llar o sense recursos

1.001,79€

2015

Anual

 

Conveni

Dpt. Benestar Social i Família i la Fundació Bancària La Caixa

Llar Saleses

Persones sense recursos

50.000,00€

2015

Anual

Subvenció

Ministerio de Hacienda y administraciones públicas

FGTC

Persones amb trastorn mental

4.650,11€

2015

Anual

 
onmedic