Programes

La tutela de persones incapacitades amb malaltia mental és la nostra principal tasca, però hi ha altres programes que depenen jurídicament de la FGTC. La informació més detallada la trobareu en els links que hi ha en els apartats dedicats a aquests projectes:

        Protecció jurídica  sortida dinar tutelats amb treballadors socials                   Mosaic activitat amb usuaris de Mosaic

     

         Llar Sant Joan de Déu       

 

 
onmedic