Llar Sant Joan de Déu Manresa
  
En línies generals, els programes que es presenten, estan focalitzats en els àmbits d'atenció a la salut mental en població en risc d'exclusió, a partir de necessitats identificades per la Fundació Tomàs Canet, així com de persones en situació de sense llar, amb independència de la fase de cronicitat o de la necessitat material específica que demandin (higiene, residencial, alimentació, vinculació i treball social, uns altres).
 
 
                                                                                
 
 
 
Altres espais
La Fundació ha cedit l'espai de la capella a l'esglèsia ortodoxa romanesa per a les seves celebracions i altres espais a Càrites-Manresa per als seus tallers ocupacionals. 
 
 
On som:
Llar Sant Joan de Déu, Manresa
(antic convent de les Germanetes dels Pobres)                          
C. Saleses, 14-16
08240 Manresa
 
Tel. 935 668 000
 
onmedic