Programa de Protecció Internacional
  

Des de novembre de 2017 la Fundació Germà Tomàs Canet gestiona el programa d'Acollida i Integració per a persones sol·licitants i beneficiàries de protecció internacional, sol·licitants i beneficiàries de l'estatut d'apàtrida, i persones acollides al règim de protecció temporal a Espanya, el primer que l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu desenvolupa a la Provincia d'Aragó: un nou repte i una nova obra al servei de les persones necessitades, que ofereix acollida i atenció a persones que pateixen de forma dramàtica les conseqüències dels conflictes armats als seus països amb una alternativa de vida i oportunitats. El programa de la Llar té com a objectiu prioritari cobrir les necessitats bàsiques de les persones beneficiàries i ajudar-les en l'adquisició de les habilitats que els facilitin una vida independent a la seva sortida. Una intervenció basada en l'equitat, adaptada a les especifitats i necessitats de les persones i adreçada a millorar la seva autonomía personal i integració social. L'equipament compta amb 80 places d'acollida de les quals 4 són per a persones amb necessitats especials. A finals d'abril del 2018, la Llar de SJD va arribar a l'ocupació máxima, 80 places, amb un total de 20 unitats familiars i es van atendre un total de 198 persones.

 

Projecte subvencionat per:

 

              

 
onmedic