Unitat Dependent - Llar Saleses
  

 

La Fundació mitjançant un acord amb el Dpt. de Justícia de la Generalitat de Catalunya, gestiona aquesta unitat amb l’objectiu de desenvolupar un itinerari de reinserció dels residents mitjançant accions de seguiment educatiu i, en cas de pèrdua de feina, d’acompanyament a la inserció laboral i facilitar un procés progressiu d’integració a la comunitat.

 

Actualment es disposa de 20 places.
 
                                       

 

Projecte finançat per:

 

 
onmedic