Protecció jurídica
  • A la FGTC tutelem més de 394 persones amb malaltia mental i amb la capacitat d'obrar modificada segons sentència judicial. Treballem a les províncies de Barcelona, Lleida i Manresa, envers persones que necessiten suport en diferents àmbits de la seva vida, les quals viuen en:  

Residències privades, domicili propi, habitacions llogades, pensions, o persones sense sostre.Treballador social amb tutelat

 

Serveis del Parc Sanitari Sant Joan de Déu de Sant Boi, en totes les seves àrees (salut mental, sociosanitari i discapacitat intel·lectual).

 

Qualsevol recurs públic o concertat de la xarxa social: residències, sociosanitaris, llars amb suport...

 

O fins i tot en centres penitenciaris si estan privades de llibertat. 

 

  • Realitzem l'estudi dels casos a sol.licitud de la Unitat de Gestió de Tuteles del Dep. de Treball, Afers Socials i Famílies, de les Fiscalies, de la família o dels dispositius de salut mental, per determinar si són persones susceptibles de poder ser tutelades per la nostra Fundació, en funció del seu diagnòstic i lloc de residència.  
  • Si acceptem el cas i som nomenats tutors, dissenyem el pla individualitzat de treball en coordinació amb els equips terapèutics de referència de la persona.                               Tutelats de Sant Boi
  • Fem el seguiment i avaluació de la seva evolució, en tots els aspectes sobre els quals hem estat nomenats responsables (personal, social, econòmic, de salut, etc).   
  • Informem al Jutjat incapacitador de les nostres actuacions: rendició de comptes, informes socials, comunicacions d'incidències i actuacions, coordinacions amb els equips multidisciplinars de la xarxa, ... 

 

                                                    Treballadores socials amb tutelat                                                                            

                                                                         

                                                                                                                                                 

 

 

 

 
onmedic