Activitats

Atenció a la persona:

 •  Atenció directa individual i familiar.
 •  Realització d'un Pla de Treball Individualitzat, per fer un seguiment més proper.
 •  Seguiment i suport en les diferents àrees de la vida.
 •  Recerca de recursos adients per cobrir les necessitats de les persones tutelades.
 •  Acompanyaments: Acompanyament treballador social tutelats
  •   Ingressos residencials, hospitalaris, visites mèdiques, … 
  •   Atenció personal als usuaris.
  •   Defensors judicials.
 •  Coordinació amb els professionals d'altres serveis implicats.
 • Servei de guàrdies localitzables. La Fundació ha de garantir un servei de guàrdia les 24h els 365 dies de l'any per atendre les urgències de les persones tutelades i que es produeixen fora de la jornada laboral, els caps de setmana i els festius. 

 

Seguiment econòmic i financer:

 • Des de la Fundació Germà Tomàs Canet es garanteix l’administració dels béns de les persones tutelades i de la resta d'usuaris que ho desitgin voluntàriament de Sant Joan de Déu, Serveis de Salut Mental i Sant Joan de Déu - Terres de Lleida.
 •  Acompliment de les obligacions, com a tutors, davant les instàncies judicials:
  •  Presentació inventari de béns.
  •  Rendició de comptes anuals, etc.
  •  Gestió de la pensió, les despeses, els ingressos, els béns immobles, patrimonis,  assegurances, etc.
  •  Liquidació d'impostos.
 
onmedic