Programa de Suport a la Vida Autònoma
  

Programa complementari al de tuteles, promogut i gestionat per la Fundació, que ofereix habitatge amb suport socioeducatiu per a les persones protegides que no disposen d’un espai de residencia estable i digne.

 

L’èxit del programa ho evidenciem en la millora que la qualitat de vida d’aquestes persones experimenta i en l’estabilització i descens del nombre d’ingressos o recaigudes.
Actualment disposem de 8 pisos, 2 d’ells a Lleida i la resta a Barcelona, amb 20 places en total. Al programa, la Fundació té assignats 3 auxiliars de pisos que, en coordinació amb els equips referents tutelars fan el seguiment i l’evolució de les persones beneficiàries, que realitzen la resta del seu seguiment social i/o mèdic en el recurs públic corresponent.
 
Projecte subvencionat per:

 

 

 

 

 

 

 
onmedic