Publicacions
  

Revista Labor Hospitalària

La revista “Labor Hospitalària” és una publicació de la Província d'Aragó - Sant Rafael de l'Orde de Sant Joan de Déu. El seu primer número surt al gener de 1948. A partir de 1969, de ser un òrgan intern de la Província, passa a ser una revista que s'ofereix al públic, especialment sanitari, sobre temes d'humanització, organització, ètica i pastoral de la salut.

 

Clicar per veure LH: http://www.laborhospitalaria.org/

 

Revista Información y Noticias

L'any 1972 neix Informació i Notícies (IN) com a revista corporativa de la Província d'Aragó - Sant Rafael. L'objectiu de la revista és crear cultura hospitalària, és a dir, donar a conèixer què es fa i com es treballa als centres de la Província per crear el sentit de pertinença a la Família Hospitalària, aprofundint en la figura de Sant Joan de Déu i en els nostres valors: Hospitalitat, qualitat, respecte, responsabilitat i espiritualitat.

 

Clicar per veure IN: http://www.ohsjd.es/revista-in

 
 
onmedic