Contactar

Fundació Germà Tomàs Canet
C/ San Benito Menni, 2
08830 Sant Boi de Llobregat
Barcelona

Tel. 936 524 790
Fax 936 524 449
fundacio@tomascanet.com

 

 

 
Fundació Germà Tomàs Canet

 

Els objectius de la Fundació Germà Tomàs Canet, duts a terme amb els treballadors, patrons, col•laboradors i assessors,  formen part de la línia de treball iniciada al desembre de l’any 1989, any de la nostra creació per voluntat de l’Orde de Sant Joan de Déu, en resposta a una necessitat concreta que en aquell moment sorgia amb un grup de persones ingressades des de feia anys en el seu hospital psiquiàtric i que precisaven de  protecció jurídica que garantís els seus drets, i de la qual  no gaudien per raó de la malaltia mental que patien.  

Desprès de 25 anys d’experiència, el nostre treball i esforç continuen orientats a dinamitzar  la feina tutelar que tenim encarregada i impulsar noves línies i enfocaments de treball envers la integració social de les persones amb malaltia mental.

 
Els valors de l'Orde

 
Batec
  

 
onmedic